INVESTEREN IN VASTGOED

GOED RENDEMENT EN BEPERKT RISICO

Prinsjesdageffecten voor Vastgoedbeleggers

Prinsjesdageffecten voor Vastgoedbeleggers

Prinsjesdageffecten voor Vastgoedbeleggers

Zoals ieder jaar maakte ook dit jaar het Ministerie van Financiën de fiscale voorstellen voor het komend jaar bekend. De regels hebben impact op de vastgoedmarkt.

Nieuwe tarieven voor de overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 worden de tarieven voor de overdrachtsbelasting gewijzigd. Starters worden bevoordeeld door hen een ontheffing voor overdrachtsbelasting te verlenen (onder voorwaarden), zodat hun positie op de woningmarkt kan verbeteren. De eenmalige vrijstelling voor starters geldt van 1 januari 2021 en voorlopig tot en met 31 december 2025 onder de volgende voorwaarden:

  1. de koper is jonger dan 35 jaar;
  2. de koper heeft deze vrijstelling niet eerder toegepast;
  3. en de koper gaat de woning gebruiken als hoofdverblijf.

Of dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet, wordt betwijfeld omdat het voor deze groep om meer redenen moeilijk is om aan een woning te komen.

Effecten Prinsjesdag op Vastgoedmarkt

Effecten Prinsjesdag op Vastgoedmarkt

Overdrachtsbelasting 2%

Daarnaast wordt de toepassing van het 2 procent tarief beperkt tot verkrijgingen door natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen die zij als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Om de minder-opbrengsten voor de overheid te compenseren, worden alle overige aankopen van woningen dus vanaf 1 januari 2021 belast tegen het 8 procent tarief. Ook als het gaat om een vakantiewoning en een woning die ouders kopen voor hun kind. Beleggers gaan dus ook 8% overdrachtsbelasting betalen voor woningen die zij verhuren.

Vanaf 2021 zullen de volgende tarieven van toepassing zijn in de overdrachtsbelasting in de Nederlandse vastgoedmarkt:

  • 0 procent voor ‘starters’;
  • 2 procent voor de aankoop van woningen voor eigen gebruik;
  • 8 procent voor alle andere verkrijgingen (niet-woningen en beleggingswoningen).
“Een onthutsende conclusie”, aldus Laurens van de Noort, directeur van vereniging voor particuliere verhuurders Vastgoed Belang. “Per saldo belast het kabinet de huurwoningmarkt zwaarder. Vanwege de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% krijgen particuliere verhuurders en corporaties samen jaarlijks een rekening van bijna een miljard euro gepresenteerd.”

Ondernemers vinden gelukkig altijd weer een manier om met ontmoedigingsbeleid om te gaan, dus maken we ons maar geen zorgen.

Over de auteur

admin administrator

Geef een reactie