INVESTEREN IN VASTGOED

GOED RENDEMENT EN BEPERKT RISICO

Tag archief zelfbewoningsplicht

Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw Rotterdam?

Geen zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw Rotterdam

Beleggers schrokken van een recent bericht dat meer steden een zelfbewoningsplicht in gaan voeren. Deze woonplicht dwingt huiseigenaren om de aangekochte woning zelf te bewonen. Woningcorporaties maken al langere tijd gebruik van een zelfbewoningsplicht, maar enkele steden willen de regeling invoeren (zie ons eerdere BLOG over dit onderwerp). Dit betekent dat beleggers die woningen niet langer aan kunnen kopen.

Nieuwbouw Zalmhaven Rotterdam

Woonvisie 2030 Rotterdam

In de  Woonvisie 2030 wordt de invoering van een zelfbewoningsplicht niet genoemd. VVD-wethouder Bas Kurvers wil nog wel de ‘mogelijkheid en de wenselijkheid’ ervan onderzoeken. Lopende projecten zoals de Zalmhaventoren zouden met deze regeling in gevaar komen en dat is ongewenst. Aangezien de grootste partij Leefbaar Nederland ook tegen invoering van de regel is, lijkt dit vooralsnog niet te gebeuren.

Nieuwbouw Zalmhaven Rotterdam

Amsterdam en Utrecht

Amsterdam en Utrecht voeren de regeling wel in, om kopen en speculeren door beleggers te voorkomen en de woningen door particulieren te laten bewonen, zonder tussenkomst van beleggers.

Aantal gemeentes voert zelfbewoningsplicht in

Zelfwoonplicht

Gemeentes leggen kopers van woningen op deze zelf te gaan bewonen. Dit wordt nu toegepast voor kopers van nieuwbouwwoningen, voor bestaande woningen is dit niet aan de orde.

Doel

Het idee is dat beleggers hogere huren vragen voor hun panden en dat beleggers door de maatregelen minder woningen kunnen kopen, zodat deze beschikbaar blijven voor starters.

Invoering

De zelfbewoningsplichtof zelfwoonplicht is nu binnen twintig gemeenten ingevoerd, volgens een onderzoek van FD. Niet alleen Amsterdam en Utrecht, ook bestuurders in Bernheze, Nieuwkoop en Bergeijk legden onlangs zelfwoonplicht bij nieuwbouw. 

Speculatie tegen gaan

Gemeentes willen met de maatregelen speculatie tegen gaan. Vastgoed Belang antwoordde deze week aan het FD dat de maatregelen geen oplossing zijn voor het woningtekort. “Het heeft een hoog symbolisch gehalte”, zegt algemeen directeur Laurens van der Noort. 

Plafond

Gemeentes hanteren ook grenzen. Zo betreft het in de meeste gevallen nieuwe woningen met een koopprijs tot 200.000 of 250.000 euro.

De maatregel geldt voor huizen die nog gebouwd moeten worden, zowel voor nieuwbouw als voor transformatie van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. De zelfwoonplicht kan worden opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en gaat dan ook gelden voor de volgende koper.

 

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen. Kopers mogen hun huis wel verhuren aan naaste familieleden en bij een verblijf in het buitenland. Ook mag een huis worden aangeboden als sociale of middeldure huurwoning (tot 1027 euro per maand).