INVESTEREN IN VASTGOED

GOED RENDEMENT EN BEPERKT RISICO

Categorie Archief Uncategorized

Prinsjesdageffecten voor Vastgoedbeleggers

Prinsjesdageffecten voor Vastgoedbeleggers

Zoals ieder jaar maakte ook dit jaar het Ministerie van Financiën de fiscale voorstellen voor het komend jaar bekend. De regels hebben impact op de vastgoedmarkt.

Nieuwe tarieven voor de overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 worden de tarieven voor de overdrachtsbelasting gewijzigd. Starters worden bevoordeeld door hen een ontheffing voor overdrachtsbelasting te verlenen (onder voorwaarden), zodat hun positie op de woningmarkt kan verbeteren. De eenmalige vrijstelling voor starters geldt van 1 januari 2021 en voorlopig tot en met 31 december 2025 onder de volgende voorwaarden:

  1. de koper is jonger dan 35 jaar;
  2. de koper heeft deze vrijstelling niet eerder toegepast;
  3. en de koper gaat de woning gebruiken als hoofdverblijf.

Of dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet, wordt betwijfeld omdat het voor deze groep om meer redenen moeilijk is om aan een woning te komen.

Effecten Prinsjesdag op Vastgoedmarkt

Effecten Prinsjesdag op Vastgoedmarkt

Overdrachtsbelasting 2%

Daarnaast wordt de toepassing van het 2 procent tarief beperkt tot verkrijgingen door natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen die zij als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Om de minder-opbrengsten voor de overheid te compenseren, worden alle overige aankopen van woningen dus vanaf 1 januari 2021 belast tegen het 8 procent tarief. Ook als het gaat om een vakantiewoning en een woning die ouders kopen voor hun kind. Beleggers gaan dus ook 8% overdrachtsbelasting betalen voor woningen die zij verhuren.

Vanaf 2021 zullen de volgende tarieven van toepassing zijn in de overdrachtsbelasting in de Nederlandse vastgoedmarkt:

  • 0 procent voor ‘starters’;
  • 2 procent voor de aankoop van woningen voor eigen gebruik;
  • 8 procent voor alle andere verkrijgingen (niet-woningen en beleggingswoningen).
“Een onthutsende conclusie”, aldus Laurens van de Noort, directeur van vereniging voor particuliere verhuurders Vastgoed Belang. “Per saldo belast het kabinet de huurwoningmarkt zwaarder. Vanwege de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% krijgen particuliere verhuurders en corporaties samen jaarlijks een rekening van bijna een miljard euro gepresenteerd.”

Ondernemers vinden gelukkig altijd weer een manier om met ontmoedigingsbeleid om te gaan, dus maken we ons maar geen zorgen.

Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw Rotterdam?

Geen zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw Rotterdam

Beleggers schrokken van een recent bericht dat meer steden een zelfbewoningsplicht in gaan voeren. Deze woonplicht dwingt huiseigenaren om de aangekochte woning zelf te bewonen. Woningcorporaties maken al langere tijd gebruik van een zelfbewoningsplicht, maar enkele steden willen de regeling invoeren (zie ons eerdere BLOG over dit onderwerp). Dit betekent dat beleggers die woningen niet langer aan kunnen kopen.

Nieuwbouw Zalmhaven Rotterdam

Woonvisie 2030 Rotterdam

In de  Woonvisie 2030 wordt de invoering van een zelfbewoningsplicht niet genoemd. VVD-wethouder Bas Kurvers wil nog wel de ‘mogelijkheid en de wenselijkheid’ ervan onderzoeken. Lopende projecten zoals de Zalmhaventoren zouden met deze regeling in gevaar komen en dat is ongewenst. Aangezien de grootste partij Leefbaar Nederland ook tegen invoering van de regel is, lijkt dit vooralsnog niet te gebeuren.

Nieuwbouw Zalmhaven Rotterdam

Amsterdam en Utrecht

Amsterdam en Utrecht voeren de regeling wel in, om kopen en speculeren door beleggers te voorkomen en de woningen door particulieren te laten bewonen, zonder tussenkomst van beleggers.