INVESTEREN IN VASTGOED

GOED RENDEMENT EN BEPERKT RISICO

Schrijvers archief admin

Prinsjesdageffecten voor Vastgoedbeleggers

Prinsjesdageffecten voor Vastgoedbeleggers

Zoals ieder jaar maakte ook dit jaar het Ministerie van Financiën de fiscale voorstellen voor het komend jaar bekend. De regels hebben impact op de vastgoedmarkt.

Nieuwe tarieven voor de overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 worden de tarieven voor de overdrachtsbelasting gewijzigd. Starters worden bevoordeeld door hen een ontheffing voor overdrachtsbelasting te verlenen (onder voorwaarden), zodat hun positie op de woningmarkt kan verbeteren. De eenmalige vrijstelling voor starters geldt van 1 januari 2021 en voorlopig tot en met 31 december 2025 onder de volgende voorwaarden:

  1. de koper is jonger dan 35 jaar;
  2. de koper heeft deze vrijstelling niet eerder toegepast;
  3. en de koper gaat de woning gebruiken als hoofdverblijf.

Of dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet, wordt betwijfeld omdat het voor deze groep om meer redenen moeilijk is om aan een woning te komen.

Effecten Prinsjesdag op Vastgoedmarkt

Effecten Prinsjesdag op Vastgoedmarkt

Overdrachtsbelasting 2%

Daarnaast wordt de toepassing van het 2 procent tarief beperkt tot verkrijgingen door natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen die zij als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Om de minder-opbrengsten voor de overheid te compenseren, worden alle overige aankopen van woningen dus vanaf 1 januari 2021 belast tegen het 8 procent tarief. Ook als het gaat om een vakantiewoning en een woning die ouders kopen voor hun kind. Beleggers gaan dus ook 8% overdrachtsbelasting betalen voor woningen die zij verhuren.

Vanaf 2021 zullen de volgende tarieven van toepassing zijn in de overdrachtsbelasting in de Nederlandse vastgoedmarkt:

  • 0 procent voor ‘starters’;
  • 2 procent voor de aankoop van woningen voor eigen gebruik;
  • 8 procent voor alle andere verkrijgingen (niet-woningen en beleggingswoningen).
“Een onthutsende conclusie”, aldus Laurens van de Noort, directeur van vereniging voor particuliere verhuurders Vastgoed Belang. “Per saldo belast het kabinet de huurwoningmarkt zwaarder. Vanwege de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% krijgen particuliere verhuurders en corporaties samen jaarlijks een rekening van bijna een miljard euro gepresenteerd.”

Ondernemers vinden gelukkig altijd weer een manier om met ontmoedigingsbeleid om te gaan, dus maken we ons maar geen zorgen.

Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw Rotterdam?

Geen zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw Rotterdam

Beleggers schrokken van een recent bericht dat meer steden een zelfbewoningsplicht in gaan voeren. Deze woonplicht dwingt huiseigenaren om de aangekochte woning zelf te bewonen. Woningcorporaties maken al langere tijd gebruik van een zelfbewoningsplicht, maar enkele steden willen de regeling invoeren (zie ons eerdere BLOG over dit onderwerp). Dit betekent dat beleggers die woningen niet langer aan kunnen kopen.

Nieuwbouw Zalmhaven Rotterdam

Woonvisie 2030 Rotterdam

In de  Woonvisie 2030 wordt de invoering van een zelfbewoningsplicht niet genoemd. VVD-wethouder Bas Kurvers wil nog wel de ‘mogelijkheid en de wenselijkheid’ ervan onderzoeken. Lopende projecten zoals de Zalmhaventoren zouden met deze regeling in gevaar komen en dat is ongewenst. Aangezien de grootste partij Leefbaar Nederland ook tegen invoering van de regel is, lijkt dit vooralsnog niet te gebeuren.

Nieuwbouw Zalmhaven Rotterdam

Amsterdam en Utrecht

Amsterdam en Utrecht voeren de regeling wel in, om kopen en speculeren door beleggers te voorkomen en de woningen door particulieren te laten bewonen, zonder tussenkomst van beleggers.

Overdrachtsbelasting verhoogd?

Hogere overdrachtsbelasting voor vastgoedbeleggers in aantocht?

Het kabinet wil  de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers verhogen van 2% naar 8%  volgens een uitgelekt rapport, terwijl het tarief voor starters naar 0% gaat. Personen tussen de 18 en 35 jaar oud die voor het eerst een woning kopen zouden geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Doel is om de woningmarkt voor starters aantrekkelijker te maken en de vastgelopen markt los te trekken door het voor investeerders minder aantrekkelijk te maken om panden te kopen. Ook is het plan om overdrachtsbelasting voor niet-woningen naar 8% te laten gaan. Maar gaat deze maatregel daadwerkelijk helpen?

Wie is verantwoordelijk voor problemen op de woningmarkt?

Daarmee lijkt het of het Kabinet vasstgoedinvesteerders en vastgoedbeleggers aanwijst als de oorzaak van een vastgelopen woningmarkt. maar dat is maar ten dele waar. Niemand kan tegen het helpen van starters zijn, maar zij ondervinden meer problemen op de woningmarkt dan alleen die door beleggers zijn veroorzaakt. Er is een schrijnend tekort aan woningen, zowel in de huur- als in de koopsector. Voor starters is zowel huren als kopen lastig, maar het verhogen van overdrachtsbelasting voor beleggers zal het probleem voor de starter niet oplossen. De vraag blijft stijgen en het aanbod niet, dat heeft per definitie een prijsopdrijvend effect.

Schaarste

Niet alleen starters zoeken de kleinere en goedkopere woningen, ook ook 55-plussers willen kleiner wonen en zoeken daarmee in dezelfde woningvoorraad. Meer mensen die in een krappe woningmarkt zoeken.

Wie is die investeerder of belegger?

Naast grote beleegers, is ‘die belegger’ de laatste jaren steeds vaker een particulier, die ziet dat zijn geld niets waard is op de bank en naar beter rendement voor zijn gespaarde geld zoekt. Particulieren die een of meerdere pandjes kopen, soms eerst voor de kinderen en later als pensioenopbouw. Gerenommeerde particulieren die hun geld hebben verdiend en er nu het rendement van willen zien, gestimuleerd door het veel te hoge fictieve rendement dat de Wetgever aanhoudt voor box 3. Inflatie en fictief rendement in box 3 maken dat geld steeds minder waard wordt op de bank. Vastgoed is dan een beter alternatief.

Andere oorzaken 

Verder heeft niet iedere starter hetzelfde bedrag om te besteden; als je belastingvrij van je ouderlijke schenking kunt genieten, heb je een veel betere uitgangspositie voor de startende werker, zonder vermogende ouders.

Het echte probleem

Het structurele probleem op de woningmarkt is het tekort aan woningen, zowel in de huur- als koopsector en met name in het lagere en middensegment. Dat moet eerst opgelost worden, willen starters en 55-plussers een kans krijgen op een passende woning.

 

Let op! Geld Sparen Kost Geld!

Let op! Geld Sparen Kost Geld!

Let op! Geld Sparen Kost Geld!

Geld Sparen Kost Geld

 

 

 

 

 

 

 

Vroeger zeiden we ‘kost lenen kost geld’ maar tegenwoordig kost sparen geld. En wel om drie redenen.

Waarom Sparen Geld Kost

Allereerst krijg je nauwelijks rente voor je geld, op dit moment zo’n 0,03% maximaal op een spaarrekening. Een spaartegoed van € 1.000,- levert een rentevergoeding op van € 0,30 per jaar. Jawel.

Ten tweede wordt geld elk jaar minder waard door de inflatie. Over een jaar kun je voor een euro minder kopen dan vadaag. Volgens het CBS is de inflatie door het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) in juli 2019 2,7% (CBS Inflatie 2019). Het komt erop neer dat € 1.000,- spaargeld in juli 2018, nog maar € 973,- waard is in juli 2019. Al vanaf 2016 ligt de inflatie hoger dan de spaarrente.

Ten derde is er de vermogensrendementsheffing. Bij het vaststellen van het belastingtarief heeft de wetgever bepaalt dat spaarders een fictief rendement maken op vermogen (zie de site van de belastingdienst).

De wetgever gaat er van uit dat iemand met € 500.000,- vermogen daar gemiddeld 3,82% fictief rendement op maakt. Over dat fictieve rendement moet 30% inkomstenbelasting worden betaald. Met andere woorden, over € 500.000,- moet 1,146% = € 5.730,- belasting worden betaald. Tel uit je verlies.

De Box 3 wijziging in 2022:

Voor 2022 is er een wijziging in Box 3 aangekondigd, waarbij de eerste 400 euro rendement die men maakt op sparen en beleggen, is vrijgesteld van belasting. Het fictief rendement daalt van 3,82% naar 0,09%  bij een spaarsaldo van € 500.000,-.

Rekenvoorbeeld (fictief) rendement

Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk dat beleggen in vastgoed aantrekkelijker is dan sparen:

Vastgoed rendement

Vastgoed beter rendement dan Sparen

Vastgoed aantrekkelijker dan Sparen

Zelfs met de nieuwe Box-3 regeling in 2022 is het niet aantrekkelijk om te sparen. Om een beter rendement te maken met geld dat voor langere tijd kan worden weggezet, is vastgoed zeker het overwegen waard. Temeer daar het risico lager is omdat vastgoed over de lange termijn zijn waarde behoudt. Vastkoop aankopen en verhuren geeft gemiddeld een rendement van tussen de 5 en 7%. Maar ook investeren zonder zelf huisbaas te zijn, kan al 4 tot 5% opleveren,

Rendement zonder lasten

Niet iedereen wil vastgoed aankopen, beheren en op termijn weer verkopen. Ook onderhoud en verbouwingen kosten tijd, geld en aandacht. Daarnaast kan verhuren de nodige uitdaging betekenen, denk aan leegstand, alle wet- en regelgeving, niet betalende huurders…  daarom is investeren zonder huisbaas. te worden voor veel investeerders ook een overweging waard. Wel rendement, geen lasten.

Huis verbouwen

Huis verbouwen niet altijd leuk

Vastgoed: goed rendement en beperkt risico

Omdat vastgoed een onderliggende waarde heeft, is het risico beperkt. U moet wel weten wat u koopt. Of het aan de experts overlaten .

Vraag ons naar de mogelijkheden: 06 53 20 71 86

 

 

 

 

Rente daalt al 700 jaar, consument zoekt beter rendement.

Rente daalt al 700 jaar, beter rendement gezocht

Volgens historicus Paul Schmelzing daalt de rente al 700 jaar. Hoe kunnen we dit verklaren? En wat is een alternatief om rendement op je geld te krijgen? Want geld op de bank is steeds minder aantrekkelijk.

Rente historisch laag

De rente is historisch laag. Voor vastgoedinvesteerders en huizenkopers een fijne trend, maar wat moet je met je geld op de bank?

Schmelzing ging op onderzoek uit en concludeerde dat de reële rente (nominale rente – inflatie) al meer dan 700 jaar daalt.

Rente langzaam maar zeker gedaald

Hoewel we vaak lezen dat de rente reageert op schommelingen in de economische groei en demografie en daarna weer terugkeert naar een soort evenwichtsniveau van tussen de 2 tot 3% reëel. Maar dat gaat de laatste jaren echt niet op. Volgens Schmelzing is het een lange termijn trend die te verklaren is. Als je de rente vanuit de historie bekijkt en de trend volgt, dan is het logisch dat de rente aan het begin van de 21e eeuw het nulpunt zou bereiken.

Rendement op je geld

Beter rendement met vastgoed

Historische rente

Toen Europa geteisterd werd door de honderdjarige oorlog, betaalde de Engelse koning Edward III 35% rente voor een oorlogslening, terwijl het krediet dat de familie Rothschildt  het Vaticaan aanbood toen zij begin vorige eeuw in geldnood kwam, 6% rente bedroeg.

Ups en downs

Er zijn altijd pieken en dalen in rente en inflatie geweest. De oorzaak daarvoor lag soms bij dramatische demografische veranderingen, zoals de pest die in de 14e eeuw miljoenen mensen het leven kostte. wat de rentemarkt heel volatiel maakte. Andere oorzaken zijn oorlogen, de oliecrisis n de steeds hogere overheidsuitgaven.

Rendement op je geld

Geld op de bank geeft niet langer het rendement dat we zijn gewend, noch de veiligheid die je wilt, want inmiddels weten we dat baken failiiet kunnen gaan en je geld niet (volledig) is gegarandeerd. Daarom zoeken steeds meer consumenten andere mogelijkheden om te investeren en is vastgoed meer en meer in trek. Ofwel om zelf een woning aan te kopen en te verhuren ofwel door te investeren tegen vast rendement zonder huisbaas te hoeven zijn. Vast rendement en een laag risico, dat is wat Nederlanders graag zien. Zie onze website voor de mogelijkheden: www.win-winvastgoed.nl

 

 

Aantal gemeentes voert zelfbewoningsplicht in

Zelfwoonplicht

Gemeentes leggen kopers van woningen op deze zelf te gaan bewonen. Dit wordt nu toegepast voor kopers van nieuwbouwwoningen, voor bestaande woningen is dit niet aan de orde.

Doel

Het idee is dat beleggers hogere huren vragen voor hun panden en dat beleggers door de maatregelen minder woningen kunnen kopen, zodat deze beschikbaar blijven voor starters.

Invoering

De zelfbewoningsplichtof zelfwoonplicht is nu binnen twintig gemeenten ingevoerd, volgens een onderzoek van FD. Niet alleen Amsterdam en Utrecht, ook bestuurders in Bernheze, Nieuwkoop en Bergeijk legden onlangs zelfwoonplicht bij nieuwbouw. 

Speculatie tegen gaan

Gemeentes willen met de maatregelen speculatie tegen gaan. Vastgoed Belang antwoordde deze week aan het FD dat de maatregelen geen oplossing zijn voor het woningtekort. “Het heeft een hoog symbolisch gehalte”, zegt algemeen directeur Laurens van der Noort. 

Plafond

Gemeentes hanteren ook grenzen. Zo betreft het in de meeste gevallen nieuwe woningen met een koopprijs tot 200.000 of 250.000 euro.

De maatregel geldt voor huizen die nog gebouwd moeten worden, zowel voor nieuwbouw als voor transformatie van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. De zelfwoonplicht kan worden opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en gaat dan ook gelden voor de volgende koper.

 

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen. Kopers mogen hun huis wel verhuren aan naaste familieleden en bij een verblijf in het buitenland. Ook mag een huis worden aangeboden als sociale of middeldure huurwoning (tot 1027 euro per maand).

 

 

Investeren in Vastgoed

Investeren in Vastgoed: goed rendement met beperkt risico

Geld op de bank zetten heeft nauwelijks zin. De spaarrente heeft zo ongeveer het nulpunt bereikt en daarmee wordt geld op de bank minder waard, mede als gevolg van inflatie. Daarom zoeken steeds meer mensen naar andere manieren om hun geld te investeren. 

U kunt aandelen of obligaties  kopen, of u kunt zich verdiepen in Forex (valutahandel), investeren in Cryypto Currency (zoals bitcoins) …Of U kunt beleggen in vastgoed. Vijf redenen om dat laatste serieus te overwegen.

1. De woningmarkt en stijging in huizenprijzen sinds 1870

De (ongewogen) gemiddelden en de medianen van de 14 huizenprijsindices worden getoond in Figuur 1. Gecorrigeerd voor inflatie is het prijsniveau in het begin van de 21e eeuw flink hoger dan aan het eind van de 19e eeuw en zijn de prijsniveaus gestegen in alle moderne economieën over de lange termijn. Maar hun ontwikkeling is karakteristiek. Zoals te zien is in Figuur 1, zijn netto huizenprijzen bijna verdrievoudigd sinds 1900 en deze stijging vond vrijwel uitsluitend plaats in de tweede helft van de 20e eeuw.

We constateren ook aanzienlijke heterogeniteit tussen landen in huizenprijstrends over de lange termijn. De netto huizenprijzenstijging was het sterkst in Australië en het zwakst in Duitsland. In deze publicatie tonen we bovendien aan dat stedelijke en landelijke huizenprijzen en landbouwgrondprijzen soortgelijke langetermijntrends volgen.

Figuur 1. Gemiddelde en mediane netto huizenprijzen, 1870–2012

Figuur 1. Gemiddelde en mediane netto huizenprijzen, 1870–2012

Noot: Geïndexeerde nominale huizenprijsindices voor 14 economieën. Bron: MeJudice.nl

2. Een vastgoedinvestering heeft een onderliggende waarde 

Stenen blijven waarde houden. Zeker gestapelde stenen. En al helemaal als ze in de Randstad staan… Een pand, of de grond waarop het staat, zal altijd iets waard blijven. Daarnaast genereert een pand opbrengst (huur). Een pand is tastbaar en kan worden verkocht.  Beleggen in vastgoed betekent dus beleggen met waarde, die blijft. Natuurlijk kan er een crash optreden, maar vastgoed herstelt ook weer zoals de grafiek hierboven laat zien. Bovendien genereert een woning die verhuurt wordt, maandelijkse inkomsten. 

3. Bescherming tegen inflatie

Investeren in vastgoed is niet inflatie-gevoelig. Huuropbrengsten en de waarde van het vastgoed stijgen mee met de inflatie. Dat betekent dat huren omhoog gaan als de inflatie stijgt.  Dat kun je van veel andere investeringen niet zeggen.

4. Goed rendement

Vastgoedinvesteringen leveren twee soorten rendement op. Ten eerste de huur, die maandelijks wordt ontvangen en waarmee bijvoorbeeld de hypotheek kan worden afgelost zodat je daadwerkelijk eigenaar wordt van een pand. Daarnaast kun je het geld gebruiken om nieuwe investeringen te doen.  Ten tweede kan een pand in waarde stijgen zodat het rendement op langere termijn oplevert in geval van verkoop.  Vastgoed wordt vaak meer waard in de loop der jaren, zeker als het in een populaire stad ligt. En ja het kan ook dalen zoals we de afgelopen jaren gezien hebben maar na een daling volgt een stijging.

5. Beperkt risico

Nederlanders zijn spaarzaam en risicomijdend. Bij voorkeur spelen we ‘ op safe’. Dat kan met vastgoed omdat het geen papieren belegging is, maar er altijd waarde van het vastgoed blijft bestaan. Bovendien hoef je niet persé zelf vastgoed aan te schaffen, je kunt ook in vastgoed beleggen met vast rendement. Dan doen experts het werk. Elke maand inkomen zonder er zelf iets voor te hoeven doen. 

6. Spreiding van vermogen en risico

Net als bij beleggen is het ook bij vastgoed belangrijk om te  spreiden en het risico te verkleinen. Als u verschillende soorten investeringen heeft, zal het ene product een daling van het andee product op kunnen vangen. Dat is altijd veiliger dan wedden op één paard.

Klik voor meer informatie over beleggen op: Beleggen  in vastgoed.

Of bel ons: 

Win-Win Vastgoed Marina de Haan 06 53 20 71 86

Meer lezen