INVESTEREN IN VASTGOED

GOED RENDEMENT EN BEPERKT RISICO

Maandelijks archief juni 2017

Investeren in Vastgoed

Investeren in Vastgoed: goed rendement met beperkt risico

Geld op de bank zetten heeft nauwelijks zin. De spaarrente heeft zo ongeveer het nulpunt bereikt en daarmee wordt geld op de bank minder waard, mede als gevolg van inflatie. Daarom zoeken steeds meer mensen naar andere manieren om hun geld te investeren. 

U kunt aandelen of obligaties  kopen, of u kunt zich verdiepen in Forex (valutahandel), investeren in Cryypto Currency (zoals bitcoins) …Of U kunt beleggen in vastgoed. Vijf redenen om dat laatste serieus te overwegen.

1. De woningmarkt en stijging in huizenprijzen sinds 1870

De (ongewogen) gemiddelden en de medianen van de 14 huizenprijsindices worden getoond in Figuur 1. Gecorrigeerd voor inflatie is het prijsniveau in het begin van de 21e eeuw flink hoger dan aan het eind van de 19e eeuw en zijn de prijsniveaus gestegen in alle moderne economieën over de lange termijn. Maar hun ontwikkeling is karakteristiek. Zoals te zien is in Figuur 1, zijn netto huizenprijzen bijna verdrievoudigd sinds 1900 en deze stijging vond vrijwel uitsluitend plaats in de tweede helft van de 20e eeuw.

We constateren ook aanzienlijke heterogeniteit tussen landen in huizenprijstrends over de lange termijn. De netto huizenprijzenstijging was het sterkst in Australië en het zwakst in Duitsland. In deze publicatie tonen we bovendien aan dat stedelijke en landelijke huizenprijzen en landbouwgrondprijzen soortgelijke langetermijntrends volgen.

Figuur 1. Gemiddelde en mediane netto huizenprijzen, 1870–2012

Figuur 1. Gemiddelde en mediane netto huizenprijzen, 1870–2012

Noot: Geïndexeerde nominale huizenprijsindices voor 14 economieën. Bron: MeJudice.nl

2. Een vastgoedinvestering heeft een onderliggende waarde 

Stenen blijven waarde houden. Zeker gestapelde stenen. En al helemaal als ze in de Randstad staan… Een pand, of de grond waarop het staat, zal altijd iets waard blijven. Daarnaast genereert een pand opbrengst (huur). Een pand is tastbaar en kan worden verkocht.  Beleggen in vastgoed betekent dus beleggen met waarde, die blijft. Natuurlijk kan er een crash optreden, maar vastgoed herstelt ook weer zoals de grafiek hierboven laat zien. Bovendien genereert een woning die verhuurt wordt, maandelijkse inkomsten. 

3. Bescherming tegen inflatie

Investeren in vastgoed is niet inflatie-gevoelig. Huuropbrengsten en de waarde van het vastgoed stijgen mee met de inflatie. Dat betekent dat huren omhoog gaan als de inflatie stijgt.  Dat kun je van veel andere investeringen niet zeggen.

4. Goed rendement

Vastgoedinvesteringen leveren twee soorten rendement op. Ten eerste de huur, die maandelijks wordt ontvangen en waarmee bijvoorbeeld de hypotheek kan worden afgelost zodat je daadwerkelijk eigenaar wordt van een pand. Daarnaast kun je het geld gebruiken om nieuwe investeringen te doen.  Ten tweede kan een pand in waarde stijgen zodat het rendement op langere termijn oplevert in geval van verkoop.  Vastgoed wordt vaak meer waard in de loop der jaren, zeker als het in een populaire stad ligt. En ja het kan ook dalen zoals we de afgelopen jaren gezien hebben maar na een daling volgt een stijging.

5. Beperkt risico

Nederlanders zijn spaarzaam en risicomijdend. Bij voorkeur spelen we ‘ op safe’. Dat kan met vastgoed omdat het geen papieren belegging is, maar er altijd waarde van het vastgoed blijft bestaan. Bovendien hoef je niet persé zelf vastgoed aan te schaffen, je kunt ook in vastgoed beleggen met vast rendement. Dan doen experts het werk. Elke maand inkomen zonder er zelf iets voor te hoeven doen. 

6. Spreiding van vermogen en risico

Net als bij beleggen is het ook bij vastgoed belangrijk om te  spreiden en het risico te verkleinen. Als u verschillende soorten investeringen heeft, zal het ene product een daling van het andee product op kunnen vangen. Dat is altijd veiliger dan wedden op één paard.

Klik voor meer informatie over beleggen op: Beleggen  in vastgoed.

Of bel ons: 

Win-Win Vastgoed Marina de Haan 06 53 20 71 86

Meer lezen